คู่มือขนมไทยเพชรบุรี Let

Let's Check in Phetburi Magazine ฉบับพิเศษ เที่ยวเพชรบุรี เมืองขนมไทย เปรียบเสมือนคู่มือขนมไทยเพชรบุรี และแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรี

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาขนมไทย รู้จักจังหวัดเพชรบุรีและรู้จัก บ้านเดือนขนมไทยให้มากขึ้น และแนะนำโรงงานลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ให้เป็นที่รู้จัก

นิตยสารเล่มนี้เป็นนิตยสารแจกฟรีสำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ที่ต้องการข้อมูลความรู้เรื่องขนมไทย เช่น ชื่อขนม ความหมายของขนม ส่วนผสมที่สำคัญของขนมแต่ละชนิด

วิธีการเก็บขนมไทย อายุการเก็บรักษาขนมไทย ซึ่งหลักๆ จะเป็นขนมที่จำร้านบ้านเดือนขนมไทยจำหน่ายทุกชนิด และเป็นขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี